Zapytania ofertowe

Gminne Centrum Kultury w Szydłowie składa zapytania ofertowe w ramach realizacji projektów. Kto nigdy nie był dzieckiem, nie może stać się dorosłym - lepszy start przedszkolaków w gminie Szydłów realizowany w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

- Wyżywienia do dwóch punktów przedszkolnych w Solcu i Potoku w gminie Szydłów

- SIWZ

- Informacja o wyborze

 

- Zakup 3 szt. laptopów

- Zakup zabawek, wyposażenia i mebli do dwóch punktów przedszkolnych

- Plac zabaw


Seniorzy w akcji - Szydłowski Klub Seniora współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

- 31 zestawów pakietów plastycznych do zajęć plastyczno-technicznych


Kurs języka angielskiego i szkolenie dla mieszkańców gminy Szydłów współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

- Przeprowadzenie kursu języka angielskiego dla trzech grup wiekowych

- Zakup laptopa

- Podręczniki i pomoce dydaktyczne dla uczestników kursu nauki języka angielskiego


- WZÓR OFERTY