Zaproszenie do Szydłowskiego Klubu Seniora

Gminne Centrum Kultury w Szydłowie zaprasza osoby w wieku 50+ do uczestnictwa w projekcie Seniorzy w akcji - Szydłowski Klub Seniora.

W ramach projektu przewidziano:
* zajęcia taneczne z grupą seniorów
* zajęcia rękodzielnicze z grupą seniorów
* wizyta studyjna w Krakowie
* zorganizowanie tradycyjnej wigilii
* wycieczki do sąsiednich gmin
* cykliczne spotkania klubu seniora

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym regulaminie. Wnioski przyjmowane będą od 25 lipca 2012 r. do 10 sierpnia 2012 r. w siedzibie Gminnego Centrum Kultury w Szydłowie.

- Regulamin (wersja pdf)
- Regulamin (wersja doc)

- Podanie (wersja pdf)
- Podanie (wersja doc)