Zakończone

Program Integracji Społecznej z Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich

1. Jesienna Edukacja dzieci i młodzieży z gminy Szydłów

W ramach projektu zorganizowano wycieczkę dzieci ze Szkoły Podstawowej do Inwałdu oraz wyjazd uczniów gimnazjum do Teatru im. St. Żeromskiego, zakupiono nagrody w konkursie konkurs ekologiczny, zajęcia garncarskie z dziećmi.

2. Szydłów jednoczy pokolenia

W ramach projektu zorganizowano dzień dziecka dla wszystkich uczniów z gminy, zakupiono materiały plastyczno-techniczne do szkół.

3. Wizyta studyjna na Lubelszczyznę

W ramach projektu zorganizowano wyjazd studyjny dla grupy mieszkańców do trzech gmin w województwie lubelskim wykazujących się ciekawymi inicjatywami lokalnymi. Podczas powrotu zwiedzono Kazimierz Dolny. Oś 4 LEADER, działanie 4.1 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" nabór wniosków za pośrednictwem LGD „Białe Ługi”

4. Profesjonalne zajęcia warsztatowe krokiem do rozwoju terenów wiejskich

W ramach projektu zorganizowano zajęcia z tańca nowoczesnego dla dzieci. Przeprowadzona również cykl warsztatów malarskich z artystą Aleksandrem Yasinem.

5. Szydłowskie bractwo rycerskie wizytówką regionu

W ramach projektu zakupiono wyposażenie oraz części strojów rycerskich dla bractwa. Uszyto także suknie dla Zespołu tańca dawnego.

6. Organizacja cyklicznej imprezy pn. IV Międzynarodowy Plener Rzeźbiarski

W ramach projektu zorganizowano plener rzeźbiarski, którego efektem było powstanie sześciu podobizn królów polskich.

7. Założenie szydłowskiego zespołu wokalno-muzycznego

W ramach projektu zakupiono instrumenty muzyczne oraz elementy nagłośnienia.

8. Plenery Malarskie – Szydłów 2011

W ramach projektu zorganizowano Międzynarodowe Plenery Malarskie, w efekcie czego powstały przepiękne obrazy naszej okolicy.

9. Międzynarodowe Uliczne Biegi Sylwestrowe w Szydłowie najstarszymi biegami ulicznymi w Polsce W ramach projektu pokryto część kosztów organizacji przedsięwzięcia.

10. V Międzynarodowy Plener Rzeźbiarski najstarszym plenerem rzeźbiarskim w regionie LGD „Białe Ługi”

W ramach projektu zorganizowano plener rzeźbiarski, którego efektem było powstanie siedmiu podobizn królów polskich.

11. XXXI Międzynarodowe Uliczne Biegi Sylwestrowe w Szydłowie.

W ramach projektu pokryto część kosztów organizacji przedsięwzięcia.

12. Album o gminie Szydłów

W ramach projektu wydano album o Szydłowe Precelografie

13. Uatrakcyjnienie Muzeum Regionalnego w XV wiecznym budynku skarbczyka.

W ramach projektu zakupiono gabloty muzealne oraz replikę zbroi rycerskiej.


Projekty realizowane ze Zrównoważonego rozwoju obszarów zależnych od rybactwa, zawartego w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" za pośrednictwem Stowarzyszenia "LGR Świętokrzyski Karp" (LGR) w ramach środka 4.1. "Rozwój obszarów zależnych od rybactwa".

1. Stworzenie izby muzealnej w budynku skarbczyka.

W ramach projektu zakupiono gabloty muzealne oraz powstało 12 replik machin tortur do nowoutworzonej Sali Tortur.

2. Międzynarodowy Plener Malarski – Szydłów 2012.

W ramach projektu w miesiącu lipcu zorganizowano Międzynarodowy Plener Malarski.


Projekty zrealizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Seniorzy w akcji - Szydłowski Klub Seniora współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Celem głównym Projektu jest zmotywowanie 31 osób z gminy Szydłów po 50 roku życia do działania w klubie seniora organizowanym przez Gminne Centrum Kultury w Szydłowie w okresie 01.08.2012-30.07.2013. Osiągnięcie zakładanego celu będzie możliwe poprzez realizowanie celów szczegółowych, którymi są: a/ zdobycie umiejętności tanecznych, manualnych, kulinarnych, teatralnych przez 31 osób w klubie seniora organizowanym przez Gminne Centrum Kultury w Szydłowie b/angażowanie się w życie społeczne i kulturalne gminy uczestników klubu seniora organizowanym przez Gminne Centrum Kultury w Szydłowie c/poznanie dobrych praktyk podczas wyjazdów d/odbudowanie wiary w możliwości starszego pokolenia przez uczestników klubu seniora. Udział beneficjentów ostatecznych/uczestników projektu jest bezpłatny, finansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Spotkania odbywają się w Piwnicach Kazimierzowskich w poniedziałki i czwartki od godziny 16.00.

Procedura naboru

Zapytania ofertowe

17-10-2012: Zdjęcia z realizacji projektu

20-12-2012: Zdjęcia z realizacji projektu


Projekt pt. Kurs języka angielskiego i szkolenie dla mieszkańców gminy Szydłów współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Celami projektu są : a/ zdobycie umiejętności posługiwania się językiem angielskim przez 45 osób, mieszkańców gminy Szydłów, w tym 6 osób powyżej 50 roku życia (3 kobiety, 3 mężczyźni) na kursie języka angielskiego organizowanego przez Gminne Centrum Kultury w Szydłowie b/zdobycie wiedzy na temat zakładania i funkcjonowania stowarzyszenia przez 22 mieszkańców(13 kobiet, 9 mężczyzn) z gminy Szydłów)na szkoleniu organizowanym przez Gminne Centrum Kultury w Szydłowie 01.01.2013-30.03.2012. Zajęcia odbywają się w Szkole Języka Angielskiego „English Club” ul. Rynek 10, Szydłów. Grupa 1 dorośli zajęcia w poniedziałki i środy od 18.00 do 20.00. Grupa 2 dorośli zajęcia we wtorki i czwartki od 18.00 do 20.00. Grupa 3 dzieci zajęcia poniedziałki od 15.00 do 17.00 oraz w środy od 16.00 do 18.00. Udział beneficjentów ostatecznych/uczestników projektu jest bezpłatny, finansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Procedura naboru

Zapytania ofertowe

19-09-2012: Zdjęcia z realizacji projektu