Wyjazd do teatru i kina (zdjęcia)

Wyjazd dzieci z punktów przedszkolnych do teatru i kina.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.