Realizowane

 

Projekt 1

pt. Nasza szkoła to nasz Przyjaciel

- Ogłoszenie o naborze do projektu 2014/2015

 

Projekt 2

pt. Kto nigdy nie był dzieckiem, nie może stać się dorosłym - lepszy start przedszkolaków w gminie Szydłów realizowany w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, realizowany przez Gminne Centrum Kultury Szydłowie. Realizacja Projektu trwa w okresie od 01 sierpnia 2012 r. do 30 lipca 2014 roku.

Projekt obejmuje teren Gminy Szydłów. Celem głównym Projektu jest zapewnienie edukacji przedszkolnej poszerzonej o zajęcia dodatkowe dla 80 dzieci w wieku 3-5 lat zamieszkujących teren gminy Szydłów, realizowanej w punktach przedszkolnych w Solcu i Potoku przez okres od 01.09.2012 do 30.06.2014 r. Osiągnięcie zakładanego celu będzie możliwe poprzez realizowanie celów szczegółowych, którymi są: a/ Pobudzenie rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i fizycznego grupy 80 dzieci w wieku 3-5 lat w Potoku i Solcu w gminie Szydłów w okresie od 01.08. 2012 do 30.07.2014 przez Gminne Centrum Kultury w Szydłowie b/ Pokonanie bariery stereotypów płci przez grupę 80 dzieci w wieku 3-5 lat w Potoku i Solcu w gminie Szydłów w okresie od 01.08. 2012 do 30.07.2014 przez Gminne Centrum Kultury w Szydłowie.

Udział beneficjentów ostatecznych/uczestników projektu jest bezpłatny, finansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zajęcia w Punktach Przedszkolnych odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

Procedura naboru 2013


Procedura naboru

Zapytania ofertowe

17-10-2012: Zdjęcia z realizacji projektu

07-12-2012: Zdjęcia z realizacji projektu