Przyjmowanie wniosków do punktów przedszkolnych

Informacja o możliwości składania podań o przyjęcie dzieci w wieku 3-5 lat do punktów przedszkolnych w Potoku i Solcu.

Gminne Centrum Kultury w Szydłowie zaprasza do składania podań o przyjęcie dzieci do Punktów Przedszkolnych w Solcu i Potoku.

Nabór dotyczy dzieci w wieku 3-5 lat z terenu gminy Szydłów.

Podania należy składać w budynku GCK w terminie 11 marca - 12 kwietnia 2013 roku.

- Regulamin (wersja pdf)
- Regulamin (wersja doc)

- Podanie (wersja pdf)
- Podanie (wersja doc)