Przyjmowanie wniosków do punktów przedszkolnych

Informacja o możliwości składania podań o przyjęcie dzieci w wieku 3-5 lat do punktów przedszkolnych w Potoku i Solcu.

W związku z realizacją projektu „Kto nigdy nie był dzieckiem, nie może stać się dorosłym-lepszy start przedszkolaków w gminie Szydłów” w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, realizowanym przez Gminne Centrum Kultury Szydłowie informujemy o możliwości składania podań o przyjęcie dzieci w wieku 3-5 lat do punktów przedszkolnych w Potoku i Solcu.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym regulaminie. Wnioski przyjmowane będą od 25 lipca 2012 r. do 3 sierpnia 2012 r. w siedzibie Gminnego Centrum Kultury w Szydłowie.

- Regulamin (wersja pdf)
- Regulamin (wersja doc)

- Podanie (wersja pdf)
- Podanie (wersja doc)