"Nasza szkoła to nasz przyjaciel" - nabór 2014

Gminne Centrum Kultury w Szydłowie zaprasza do udziału w projekcie „Nasza Szkoła to nasz przyjaciel” dzieci i młodzież ze szkół na terenie Gminy Szydłów. Projekt obejmuje zajęcia dodatkowe w Szkołach Podstawowych oraz Gimnazjum w Szydłowie.

W związku z realizacją projektu "Nasza szkoła to nasz przyjaciel" w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, realizowanym przez Gminne Centrum Kultury w Szydłowie zapraszamy do udziału w projekcie dzieci i młodzież ze szkół na terenie Gminy Szydłów w roku szkolnym 2014/2015. Projekt obejmuje zajęcia dodatkowe w Szkołach Podstawowych oraz Gimnazjum w Szydłowie. Podania należy składać w Gminnym Centrum Kultury od 19.05.2014 do 18.06.2014. Bliższe informacje udzielane są w siedzibie GCK.

 

* Szkoły Podstawowe:

 

zajęcia ponadprogramowe dla uczniów zdolnych:

 • koło matematyczne,
 • koło informatyczne,
 • koło kulturalno-polonistyczne,
 • koło przyrodnicze,
 • koło j. angielskiego,  
 • koło j. niemieckiego,
 • koło plastyczno-techniczne,
 • zajęcia taneczne,

zajęcia wyrównawcze dla uczniów osiągających słabsze wyniki w nauce:

 • koło polonistyczne,
 • koło matematyczne,
 • koło przyrodnicze,
 • gimnastyka korekcyjna,

uczestnistwo w spotkaniach z

 • logopedą,
 • pedagogiem szkolnym,

* Gimnazjum:

zajęcia ponadprogramowe ndla uczniów zdolnych:

 • koło matematyczne,
 • koło kulturalno-polonistyczne,
 • koło biologiczne,
 • koło j. angielskiego,
 • koło j. niemieckiego,
 • koło chemiczne,
 • koło filmowe,
 • koło fotograficzne,
 • koło plastyczno-techniczne,
 • zajęcia taneczne,
 • zajęcia futbolowe,
 • koło z przedsiębiorczości i regionalizacji.
 • koło informatyczne.

zajęcia wyrównawcze dla uczniów osiągających słabsze wyniki w nauce:

 • koło j. polskiego,
 • koło matematyczne,
 • koło j. angielskiego,
 • koło biologiczne.

uczestnistwo w spotkaniach z:

 • logopedą,
 • pedagogiem szkolnym,
 • doradcą zawodowym.

Formularze należy pobierać oraz składać w Gminnym Centrum Kultury w Szydłowie ul. Targowa 3, 28-225 Szydłów. Wypełnione formularze przyjmowane będą od 19.05.2014 do 18.06.2014 r,

ZałącznikWielkość
140516_deklaracja.doc298.5 KB
140516_karta_zgloszeniowa.doc249 KB
140516_oswiadczenie.doc304 KB
140516_regulamin.doc332.5 KB